خلعتبری : به احتمال ۹۹ درصد پرسپولیسی شدم / خیلی دوست دارم دوباره شاگرد دائی باشم

گل دات کام - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

محمدرضا خلعتبری عجمان

دایی یکی از بزرگترین مربیان است و او بود که مرا به تیم ملی دعوت کرد و خیلی دوست دارم دوباره شاگردش بشوم و مطمئن باشید بهترین بازی هایم را برای پرسپولیس و علی دایی انجام خواهم داد.

منابع خبر