عکس: این گربه اخمو، مولتی میلیونرست!

فردا - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

گرامپی کت یا گربه اخمو، مولتی میلیونرست! او از راههایی مانند مدلینگ،حضور در برنامه های تلویزیونی وتبلیغات،کسب درآمد میکند. صاحب این گربه شغلش را رها کرده و مدیر برنامه گربه اش شده!

منابع خبر