بازگشت دوباره معترضان به میدان تقسیم

تسخیر دوباره میدان تقسیم توسط معترضان
بی بی سی فارسی
فردا - ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

مهر: معترضان بعد از برقراری آرامش نسبی در ساعات اولیه امروز دوباره در حال برگشت به میدان تقسیم استانبول هستند.

به گزارش"بی بی سی" ، پس از برقراری آرامش نسبی در میدان تقسیم ترکیه در ساعات اولیه امروز مجددا گروه های زیادی از مردم ترکیه در حال جمع شدن در این میدان هستند.

بنابر این گزارش رفته رفته به شمار تجمع کنندگان افزوده می شود و شرکت کنندگان در این تجمع خواستار استعفای اردوغان نخست وزیر ترکیه هستند.

بنا بر این گزارش نخست وزیر ترکیه از معترضین خواسته است مسئولانه عمل کنند.

منابع خبر