نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار توضیح وزیر خارجه درباره توافق ژنو شدند

یک نماینده اصولگرای مجلس ایران اجرای توافق ژنو را 'تسلیت' گفت
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۱ بهمن ۱۳۹۲

ﺟﻮاد ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ، ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که ۶۰ نفر از نمایندگان در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، از او خواسته اند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که "عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته ای ژنو" خوانده اند، توضیح دهد. در همین حال محمد سلیمانی، یکی دیگر از نمایندگان معترض به خبرگزاری فارس گفته است که شمار امضاء کنندگان نامه به ۱۵۰ نفر رسیده و آنها از دولت خواسته اند تا " اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘات ھﺴﺘﻪ ای، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ژﻧﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دھﺪ." همزمان، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه روز سه شنبه برای توضیح دراینمورد به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت .   حمید رسایی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا هم روز سه شنبه در مجلس آغاز اجرای توافق‌نامه ژنو و توقف غنی سازی ۲۰ درصد را "تسلیت" گفت

منابع خبر