انتقاد از شکایت دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی از دانشجومعلمان

انتقاد از شکایت دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی از دانشجومعلمان
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ خرداد ۱۳۹۹علی مهدوی، عضو هیئت موسس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی پردیس علامه امینی تبریز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به شکایت این دانشگاه از تعدادی از دانشجومعلمان گفت: از چند ماه پیش، حراست دانشگاه فرهنگیان دانشگاه آذربایجان شرقی به صورت علنی بعضی از دانشجویان را به علت انتقاد و مطالبه گری‌های خود مورد تهدید قرار داده بود که پس از مدتی دیدیم در اقدامی از دانشجومعلمان و فرهنگیان به علت نشر اکاذیب، تهمت، تشویش اذهان عمومی و... شکایت شد و دانشجویان از طرف دادسرا احضار شدند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ خرداد ۱۳۹۹