قصه مردی که دستش را جا گذاشت

قصه مردی که دستش را جا گذاشت
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۱۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: گذاشت

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹