موجودی عابربانک‌ها ته کشید

جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۲

برغم تأکید بانک مرکزی مبنی بر ارائه خدمات شایسته به مردم در ایام تعطیل نوروز، مردم با مراجعه به عابربانک‌ها برای دریافت اسکناس، دست خالی بر می‌گردند.

منابع خبر
موجودی عابربانک‌ها ته کشید فردا - ۱ فروردین ۱۳۹۲
موجودی عابربانک‌ها ته کشید جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۲