آخرین آمار از وضعیت نتایج همه پرسی در مصر

همه‌پرسی قانون اساسی مصر در حال برگزاری است
بی بی سی فارسی
الف - ۲۵ آذر ۱۳۹۱

آمارهای غیررسمی درمورد نتایج همه پرسی قانون اساسی در مصر نشان می دهد بیش از پنجاه و شش درصد از مردم مصر به این قانون اساسی رای مثبت داده اند . به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره ، یک مقام بلندپایه حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین در مصاحبه با رویترز گفت پنجاه و شش و پنج دهم درصد مردم در همه پرسی قانون اساسی رای مثبت داده اند . وی افزود این حزب تقریبا در همه مراکز اخذ رای در مناطق ده گانه ازجمله قاهره نماینده داشته و این آمار برپایه شمارش بیش از نود و نه درصد آراء اخذ شده در مراکز اخذ رای اعلام شده است . مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی در مناطق باقیمانده قرار است شنبه آینده برگزار شود .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز