گواهی فوت معمر قذافی منتشر شد به همراه عکس

گواهی فوت معمر قذافی +عکس
شفاف
خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ مهر ۱۳۹۰

به‌ گزارش فارس، پزشکی قانونی شهر مصراته‌، صبح امروز گواهی فوت “معمر قذافی” دیکتاتور سابق لیبی را منتشر کرد. این گواهی فوت نشان می دهد اسم کامل قذافی “معمر محمد ابوشیار” است؛ پزشکی قانونی شهر مصراته‌ همچنین دلیل فوت این دیکتاتور را “اصابت گلوله‌” عنوان کرده‌ است. “معمر قذافی” دیکتاتور سابق لیبی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ و پس از ماه‌ها درگیری و فرار از دست انقلابیون لیبی در شهر محل زادگاه خود سرت دستگیر شد و اندکی بعد کشته‌ شد. از نکات جالب و شگفت انگیز زندگی معمر قذافی اینکه وی در سال ۱۹۴۲ متولد شد و ۴۲ سال بر لیبی حکومت کرد ، در سال ۱۹۶۹ کودتا کرد و در حالی که ۶۹ سال داشت در شهر محل تولد خود یعنی سرت کشته شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز