آتش‌سوزی در بیمارستان «دی»

آتش‌سوزی در بیمارستان «دی»
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱ روز قبل

بیمارستان دی دچار حریق شد.در اثر این آتش سوزی بخش هایی از بیمارستان شامل انبار دارویی دچار حریق شده و سه طبقه از این بیمارستان تخلیه شده است.

۴۷۲۳۳

منابع خبر