۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

اصفهان- ایرنا- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شده است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸