برانکو بعد از اعتصاب به پرسپولیسی‌ها چه گفت؟

تابناک - ۳ اسفند ۱۳۹۴

برانکو ایوانکوویچ بعد از اینکه بازیکنان پرسپولیس اقدام به اعتصاب کردند امروز توصیه جالبی را به آنها انجام داد و از بازیکنان خواست که کاری کنند که تیم در ادامه راه دچار مشکل نشود

منابع خبر
پرسپولیسی‌ها اعتصاب کردند! جهان نیوز - ۳ اسفند ۱۳۹۴
پرسپولیسی‌ها اعتصاب کردند فردا - ۳ اسفند ۱۳۹۴