جذب سرباز طلبه در مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه

جذب سرباز طلبه در مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط روحانیون متقاضی شامل آشنایی به منطقه آسیا و اقیانوسیه، سابقه فعالیت بین الملل، مسلط حداقل به یک زبان عربی یا انگلیسی و یا اردو، دارای سوابق پژوهشی و دارای مدرک سطح ۲ یا ۳ حوزه است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۱ تیر ۱۴۰۰