«آزادی زندانیان سیاسی پاسخ حاکمیت به اعتدال مردم باشد»

گزارش بهمن احمدی امویی از زندانیان سیاسی: “عفو عمومی” همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، پاسخ حاکمیت به اعتدال مردم باشد
کلمه
صدای آلمان - ۴ مرداد ۱۳۹۲

بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگار زندانی از حسن روحانی خواست برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی، نماینده انتخاب کند. او همچنین از زندانیان "جنبش سبز" خواسته پیش از آزادی زمینه لازم برای آزادی دیگر زندانیان عقیدتی را فراهم کنند

منابع خبر