سخنگوی آموزش و پرورش: کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل نشد/ فردا مدارس پایتخت دایر می باشد