احتمال چاپ اسکناس درشت با جمع‌آوری چک‌پول‌ها

احتمال چاپ اسکناس درشت با جمع‌آوری چک‌پول‌ها
آفتاب
ایلنا - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

جمع‌آوری ایران چک‌ها منطقی نیست و تأثیری برحجم پول نخواهد داشت، زیرا به میزان چاپ ایران چک، پول از جریان خارج یا بلوکه می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد شدید از نامه اخیر رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن چاپ ایران چک توسط این بانک، جمع‌آوری ایران‌چک‌ها را چالش سیستم بانکی در سالجاری عنوان کرد و گفت: این کار به زیان اقتصاد ملی خواهد بود؛ مگر اینکه معادل آن اسکناس درشت چاپ شود. به گزارش ایلنا، نشست هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها باهدف ارائه راهکارهایی برای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بانک مرکزی برگزارشد. محمود بهمنی با بیان اینکه مسئله جمع‌آوری ایران‌چک‌ها ، چالش سیستم بانکی در سال جاری است،تاکید کرد: جمع‌آوری ایران چک‌ها منطقی نیست و تأثیری برحجم پول نخواهد داشت، زیرا به میزان چاپ ایران چک، پول از جریان خارج یا بلوکه می شود. وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ارزش اسکناس و مسکوک ، ایران چک است، افزود: با خارج کردن این حجم می‌بایست مبالغ هنگفتی اسکناس چاپ شود که این خود مستلزم کاغذ، مرکب، دستگاه و نیروی انسانی است و هزینه فراوانی خواهد داشت و به زیان اقتصاد ملی خواهد بود ، مگر اینکه معادل آن اسکناس درشت چاپ شود.

"جمع‌آوری ایران چک‌ها منطقی نیست و تأثیری برحجم پول نخواهد داشت، زیرا به میزان چاپ ایران چک، پول از جریان خارج یا بلوکه می شود"بهمنی درادامه افزود:با خارج کردن چک پولها در بحث شمارش، حمل و نقل پول و موارد این چنینی ، زحمات و هزینه‌های زیادی هم برای مردم و هم برای سیستم بانکی به‌وجود خواهد آمد. پایان پیام

منابع خبر
احتمال چاپ اسکناس درشت - فردا - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱