بانک سینا به شبکه بین الملل سوئیفت پیوست

بانک سینا به شبکه بین الملل سوئیفت پیوست
ایسکا نیوز
ایسکا نیوز - ۲۱ آبان ۱۳۸۸

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، در این راستا عضویت در شبکه سوئیفت و اتصال به این شبکه از اهم اقداماتی است که بانک سینا با دستیابی به آن زمینه صدور مجوز مرحله دوم عملیات ارزی را فراهم کرده است.خدماتی که بانک سینا با استفاده از شبکه سوئیفت پس از کسب مجوز مرحله دوم، می تواند به متقاضیان ارائه کند شامل حواله های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، بروات وصولی و صدور ضمانت های ارزی است که از درآمدزایی قابل توجهی برخوردار هستند./۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۲۱ آبان ۱۳۸۸