«اتحادیه اروپا اسرائیل را برای مصادره ۲۰۰ هکتار اراضی فلسطینی محکوم کرد»

اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
خدمت
رادیو کوچه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تصمیم اسرائیل برای تصاحب بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی فلسطینی در نزدیکی اریحا، در کرانه باختری را با لحن کم سابقه‌ای محکوم کرده است. اتحادیه اروپا گفته این تصمیم تعهد […]

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴