دو ناوشکن هند در بندرعباس پهلو گرفتند

فردا - ۶ شهریور ۱۳۹۴

ایسنا: حضور این ناوگروه در بندرعباس طبق مراودات رسمی دنیا صورت گرفته و ناوگروه های ایرانی نیز در ماموریت های خود در کشورهای مختلف ازجمله هند پهلو می گیرند.

ناوگروه هندی متشکل از دو فروند ناو شکن است که مدت چهار روز را در بندرعباس خواهد ماند.

منابع خبر