اعضای داخلی و مغز شهید رکن آبادی را خارج کرده بودند / سیدحسن برای هیچ سفیری مراسم خداحافظی نگرفت جز پدر من / همه مذاهب و فرق لبنان جانشان را برای محور مقاومت می‌دهند

اعضای داخلی و مغز شهید رکن آبادی را خارج کرده بودند / سیدحسن برای هیچ سفیری مراسم خداحافظی نگرفت جز پدر من / همه مذاهب و فرق لبنان جانشان را برای محور مقاومت می‌دهند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،

هسته بین الملل امام خمینی بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی

به مناسبت سالروز جنگ  ۳۳روزه و حادثه منا، گفتگویی اختصاصی با زهرا رکن آبادی فرزند شهید غضنفر رکن آبادی، دیپلمات ایرانی در لبنان و از جان‌باختگان فاجعه منا، داشته که بدین شرح است: 

• از آنجایی که دربحث های تشکیلاتی بین دانشجویان این سوال و چالش هست که توجه به امور بین الملل اولویت دارد یا امور داخلی اگر امکانش هست نظر خودتان را در این زمینه بفرمایید

کار در زمینه داخلی و بین الملل هردو می‌توانند در‌کنار‌ هم پیگیری شوند، حتی تزاحمی هم بین آنها نیست. نیاز هست که بین این ها یک تعادلی برقرار شود و هرکس در هر زمینه ای که تخصص دارد مسیر را طی کند. به طور‌مثال اگر مشکلاتی در داخل کشور بوجود آید و به آنها توجه نشود نظام تضعیف می‌شود. اگر نظام تضعیف شود ما نمی‌توانیم از سایر مردم دنیا حمایت کنیم یا پایبند به آرمان های قدس و فلسطین باشیم. برخی مسائل داخل کشور هم با مسائل خارج ارتباط پیدا می‌‌‌کند و لازم است برای اینکه بتوانیم در عرصه‌ی بین الملل قوی باشیم، نظام، اقتصاد و سیاست خارجی قوی داشته باشیم که این امر با فعالیت ها و کنشگری‌هایی که دانشجویان انجام می‌دهند می‌تواند محقق شود.

کار در زمینه داخلی و بین الملل هردو می‌توانند در‌کنار‌ هم پیگیری شوند، حتی تزاحمی هم بین آنها نیست.

نیاز هست که بین این ها یک تعادلی برقرار شود و هرکس در هر زمینه ای که تخصص دارد مسیر را طی کند

منابع خبر