بازدید رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی شهید باهنر

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران امروز دوشنبه (۱۰ تیر) از مجتمع قضایی شهید باهنر بازدید کرد

منابع خبر