فناوری‌های فوتونیک به مدارس برتر راه می‌یابند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف استعدایابی و تربیت نیروی خلاق، درصدد برآمده است از برگزاری کارگاه‌های آموزشی فناوری‌های فوتونیک در مدارس برتر حمایت کند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبر آنلاین - ۱۲ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۲ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸