۱۳ آبان؛ نماد مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی/ رشد ‏برخی از آسیب‌های اجتماعی متوقف شده است

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آبان ۱۳۹۵

رئیس جمهور گفت: ۱۳ آبان که روز تاریخی تبعید حضرت امام(ره) به سبب مخالفت ‏با کاپیتولاسیون بود، نماد مبارزه با استعمار خارجی در کنار مبارزه با استبداد داخلی است

منابع خبر