گزارشگران بدون مرز: ۱۱۰روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۵ کشته شده‌اند

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۱۰ روزنامه‌نگار نه فقط در کانون‌های بحرانی جهان، بلکه در مناطق آرام در قلب اروپا مانند فرانسه هم جان خود را از دست داده‌اند. در ایران شمار روزنامه‌نگاران دربند چشمگیر است
اخبار روز
خبرنامه ملی ایرانیان - ۸ دی ۱۳۹۴

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در سال ۲۰۱۵ ، تعداد روزنامه‌نگار کشته شده به هنگام انجام وظیفه یا به دلیل داشتن حرفه روزنامه‌نگاری را ۶۷ تن شمارش کرده است. سازمان از عدم اقدام جدی برخی دولت‌ها در امر حفاظت از روزنامه‌نگاران ابراز تأسف و از آن‌ها خواهان «واکنشی فوری و متناسب با خطر» است.  سازمان از…

منابع خبر