قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی تهران ۲۵.۶ درصد کاهش یافت

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 15033 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار (زمستان87) 5،8 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 25،6 درصد کاهش داشته است.
واحد مرکزی خبر
خبرگزاری مهر - ۱۸ مهر ۱۳۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی ها حاکی از کاهش ۲۵.۶ درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی بهار سالجاری است. بر اساس این گزارش شیوه آمارگیری در این طرح به صورت نمونه گیری است به نحوی که ماموران آمارگیر با مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و فروش و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه های طرح می پردازند. متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سالجاری، ۱۱۵۴۷ هزار ریال بوده است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۵۰۳۳ هزار ریال بود که نسبت به فصل قبل (زمستان ۸۷ )، ۵.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۸۷) ۲۵.۶ درصد کاهش یافته است. متوسط اجاره ماهیانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاهای معاملات ملکی در شهر تهران، ۷۱۰۶۸ ریال بود که نسبت به فصل قبل (زمستان ۸۷) ۳.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار ۸۷ ) ۴.۴ درصد کاهش داشته است.

"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی ها حاکی از کاهش ۲۵.۶ درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی بهار سالجاری است"گفتنی است کمترین، بیشترین و متوسط قیمت و اجاره زیربنای واحد مسکونی طی بهار۸۸ در شهر تهران به نحوی است که قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحدهای مسکونی به ترتیب ۴ هزار ریال، ۵۲ هزار ریال و ۱۵ هزار و ۳۳ ریال بوده است. اجاره بهای پرداختی ماهیانه بابت یک متر مربع زیر بنای مسکونی نیز به ترتیب هزار و ۷۱ ریال، ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ ریال و ۳۶ هزار و ۷۲۶ ریال است. همچنین مبلغ ودیعه بابت یک متر مربع زیربانی مسکونی به ترتیب ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال، ۷ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۶۴ ریال و ۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۷۳ ریال و مبلغ اجاره به علاوه ۳ درصد ودیعه بابت ۱ متر مربع زیربنای مسکونی به ترتیب ۲۰ هزار ریال، ۲۲۱ هزار و ۶۴۸ ریال و ۷۱ هزار و ۶۸ ریال بوده است.  

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۸ مهر ۱۳۸۸