عیادت رییس دفتر رییس جمهور از صانعی

عیادت رییس دفتر رییس جمهور از آیت الله صانعی (+عکس)
عصر ایران
جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۳

رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز شنبه با حضور در بیت آیت الله یوسف صانعی ، از ایشان عیادت کرد.

منابع خبر
رییس دفتر رییس جمهوری از آیت الله صانعی عیادت کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آبان ۱۳۹۳