آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در بندرگاه چند منظوره سیریک

آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در بندرگاه چند منظوره سیریک
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ تیر ۱۴۰۱دریافت ۶۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز