تا ۱۳ میلیون ایرانی هیچ بیمه ای ندارند

پیک ایران - ۹ آذر ۱۳۹۲

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: ۱۶ درصد افراد جامعه و به عبارتی ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

به گزارش مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی در میزگرد برنامه نبض که به بررسی چالشهای بیمه سلامت اختصاص داشت، افزود: ۲۳ صندوق بیمه درمانی در کشور وجود دارد که از منابع عمومی تامین می شوند.

وی از بیمه تامین اجتماعی با ۳۶ میلیون جمعیت و همچنین بیمه خدمات درمانی با ۳۴ میلیون بیمه شده، به عنوان بزرگترین صندوقهای بیمه ای در کشور نام برد و گفت: سایر صندوقهای بیمه ای که سهمی در حدود ۱۰ درصد افراد جامعه را تحت پوشش دارند، شامل کمیته امدا، بانکها، شهرداری و... است.

محسنی بندپی در پاسخ به این سئوال که آیا با تشکیل سازمان بیمه سلامت در کشور، تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده است، افزود: مقدمات تجمیع را انجام داده ایم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

 

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۹ آذر ۱۳۹۲