روزبهانی بوکسور آمریکا را شکست داد

جهان نیوز - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

احسان روزبهانی بوکسور ملی پوش تیم آستانه آرلانز قزاقستان لحظاتی قبل در لیگ جهانی بوکس نیمه حرفه ای موفق شد جمال بوشاک بوکسور بوسنیایی تیم ناکوتز آمریکا را مقتدرانه شکست دهد.

منابع خبر
روزبهانی بوکسور آمریکا را شکست داد جهان نیوز - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱
روزبهانی بوکسور آمریکا را شکست داد خبرگزاری فارس - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱
 روزبهانی بوکسور آمریکا را شکست داد پارس فوتبال - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱