مسابقه کتابخوانی در متروی تهران با "عصرانه کتاب"/حقوق شهروندی در"نمایش‌های مترویی" بازگو شد

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت ارتباطات شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی در متروی تهران با عنوان "عصرانه کتاب"خبر داد. /نمایش مترویی با هدف آموزش حقوق شهروندی در ایستگاه‌های منتخب متروی تهران اجرا شد

منابع خبر