طرح ترافیک "زوج وفرد" از اول اسفند در تهران اجرا می شود

طرح زوج و فرد خودروها از اول اسفند در سراسر تهران اجرا می شود
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

شورای عالی ترافیک ایران، اجرای سراسری طرح ترافیک زوج و فرد در تهران از ابتدای اسفند ماه را تصویب کرد. به گزارش ایسنا ، قرار است طرح «زوج و فرد» از ابتدای اسفند ماه در شهر تهران به صورت سراسری اجرا شود. همچنین شورای عالی ترافیک تصویب کرد: طرح « زوج و فرد» تا پیش از اسفند ماه در محدوده فعلی اجرا شود

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۲۱ بهمن ۱۳۸۹