چند نکته درباره حکم مهدی هاشمی

توضیحات جزئی علیزاده طباطبایی درباره ۱۲ اتهام مهدی هاشمی
کلمه
جهان نیوز - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

انتساب مهدی هاشمی و وجود برخی جبهه‌بندی‌های سیاسی و در گرفتن چالش‌های سیاسی، ‌این زمینه را فراهم کرد که برخی ادعا کنند،‌ اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است.

منابع خبر
چند نکته درباره حکم مهدی هاشمی جهان نیوز - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
چند نکته درباره حکم مهدی هاشمی خبرگزاری فارس - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴