«دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا سکته قلبی کرد»

رادیو کوچه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

خبر / رادیو کوچه   «ویسنته دل بوسکه» سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در بازگشت به هتل مخصوص اردوی کشورش احساس درد داشت و همین مساله باعث شد تا کادر پزشکی او را معاینه کند. حدس اولیه کادر پزشکی سکته قلبی خفیف بود و این مورد بعد از رسیدن دل به اورژانس بیمارستان مرکزی شهر […]

منابع خبر
دل بوسکه سکته قلبی کرد عصر ایران - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
دل بوسکه سکته قلبی کرد تابناک - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
دل بوسکه سکته قلبی کرد! عصر ایران - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
دل بوسکه سکته قلبی کرد آفتاب - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳