تعیین سرنوشت واگذاری۷۶۶ شرکت دولتی

سرنوشت واگذاري 766 شركت دولتي تعيين شد
خبرگزاری فارس
ایلنا - ۹ شهریور ۱۳۸۸

۵۱ شرکت و بنگاه دولتی در گروه سه، ۳۱۳ شرکت و بنگاه در گروه دو و ۴۰۲ شرکت و بنگاه دولتی نیز در قالب گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قرار گرفتند. سهام دولت در ۴۰۲شرکت گروه ۱ کاملا واگذار می‌شود. ایلنا: وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصل ۴۴ را به تصویب رساندند. به گزارش ایلنا، بر اساس این مصوبه، ۵۱شرکت و بنگاه دولتی در گروه ۳، ۳۱۳شرکت و بنگاه در گروه ۲ و ۴۰۲ شرکت و بنگاه دولتی نیز در قالب گروه ۱ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قرار گرفتند. طبق قانون اصل ۴۴، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولتی در بنگاه‌های گروه ۱ (به جز استثنائات محدودی) ممنوع است و دولت باید تا پایان برنامه چهارم کلیه سهام خود در این شرکت‌ها را واگذار کند.

"51 شرکت و بنگاه دولتی در گروه سه، ۳۱۳ شرکت و بنگاه در گروه دو و ۴۰۲ شرکت و بنگاه دولتی نیز در قالب گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قرار گرفتند"بدین ترتیب، سهام دولت در ۴۰۲شرکتی که طبق این آیین‌نامه در گروه ۱ قرار گرفته‌اند، کاملا واگذار خواهد شد. در مورد گروه ۲ نیز، دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت (به استثناء راه و راه‌آهن) را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار کند. در مورد گروه ۳ نیز طبق قانون اصل ۴۴، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه ۳ (همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت ملی نفت) منحصراً در اختیار دولت است. شرکت‌های گروه ۳ بر طبق این آیین‌نامه، فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (۲) قانون اصل ۴۴، در ۱۱بند ذیل که در مجموع شامل ۵۱شرکت و بنگاه‌ دولتی می‌شود، تعیین شد. الف- شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد ( فرکانس)شامل ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصراً در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیر ساخت) است.

ب- شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت‌های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۷/ت۳۹۰۸۸ هـ مورخ ۶/۸/۱۳۸۷ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود. ج- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، ‌انتظامی و امنیتی به تشخیص فرمانده‌هی کل نیروهای مسلح شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مصرح در جدول شماره (۱) پیوست و آن دسته از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، ‌به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به تایید فرمانده‌هی کل نیروهای مسلح می‌رسد. در ضمن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده،‌ فهرست فعالیت‌ها و تولیدات غیر محرمانه و غیر ضروری نظامی،‌ انتظامی و امنیتی در شرکت‌های زیرمجموعه خود و شرکت‌های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند. د- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام گاز هـ- معادن نفت و گاز و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ز- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران ح- شبکه‌های اصلی انتقال برق ط- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی ی- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی ک- رادیو و تلویزیون ل- سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اصل ۴۴. به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که به صورت بنگاه‌های اقتصادی اداره نمی‌شود، ‌بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.

"به گزارش ایلنا، بر اساس این مصوبه، ۵۱شرکت و بنگاه دولتی در گروه ۳، ۳۱۳شرکت و بنگاه در گروه ۲ و ۴۰۲ شرکت و بنگاه دولتی نیز در قالب گروه ۱ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قرار گرفتند"شرکت‌های گروه ۲ فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون اصل ۴۴، شامل شرکت‌های بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا، بنگاه‌های فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه آهن و بازرگانی خارجی و سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایت‌های خاص قرار دارند، است. شرکت‌های گروه ۲ در مجموع ۳۱۳ شرکت هستند که واگذاری تعداد زیادی از آنها همچون بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های فولادی آغاز شده است. شرکت‌های گروه ۱ طبق این آیین‌نامه، فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه یک ماده (۲) قانون اصل ۴۴ شامل ۴۰۲شرکت و بنگاه اقتصادی خواهد بود. در ضمن، شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیر مجموعه که به شکل یک‌جا واگذار نمی‌‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیر مجموعه،‌ براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌ ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد. همچنین شرکت‌هایی که ناشی از مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و براساس تبصره(۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اصل ۴۴ ایجاد می‌شوند و همچنین سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در این آیین نامه درج نشده‌اند، ‌براساس احکام و طبقه‌بندی‌های این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.

این مصوبه در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۸ از سوی دکتر محموداحمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. پایان پیام

منابع خبر