آزادسازی اراضی زراعی و باغی با تخریب ۸۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز

خبرگزاری میزان - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از آزادسازی اراضی زراعی و باغی با تخریب ۸۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد

منابع خبر