عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام

عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام

فردا
آفتاب - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴