عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام

عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام

فردا
آفتاب - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
منابع خبر
عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
رهبر انقلاب در لباس احرام +عکس باشگاه خبرنگاران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
عکس: رهبرانقلاب در لباس احرام آفتاب - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴