پس از پنجاه روز جنگ و درگیری در غزه مردم به سر کارهای خود بازگشتند

آرامش در غزه پس از پنجاه روز
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۵ شهریور ۱۳۹۳

پس از پنجاه روز جنگ و درگیری در نوارغزه، روز چهارشنبه مردم این منطقه به سر کارهای خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مغازه داران فروشگاه های خودرا بازکردند و ماهیگیران، قایق هایشان را به سوی دریا بردند. جمعیت یک میلیون ۸۰۰ هزار نفری غزه بر پایه این گزارش، روز چهارشنبه نفسی به راحتی کشیدند. بر اساس طرح آتش بس بلند مدت بین اسراییل و فلسطینی ها، دولت اسراییل تعهد کرده که محدودیت ها در رفت وآمدهای مرزی با غزه را کاهش دهد و تحریم های هشت ساله را لغو کند.   در جریان جنگ و درگیری های پنجاه روز گذشته در غزه، بیش از دو هزار و ۱۴۰ فلسطینی کشته و هزاران تن زخمی شده اند و در اسراییل نیز ۷۰ نفر کشته شده اند

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز