باید فضای اعلام اموال از سوی مسئولان فراهم شود

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

اسماعیلی گفت: عدادی از مسئولین کشور گفتند که می‌خواهیم لیست اموالمان را به صورت عمومی اعلام کنیم، باید فضای آن فراهم شود

منابع خبر