سردار فدوی: خدا می‌گوید دشمنان می‌خواستند هزار نفر را علیه شما در خیابان جمع کنند نتوانستند، ولی میلیون‌ها نفر در کف خیابانشان علیه آن‌ها جمع می‌کنم

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ دی ۱۴۰۰