حفاظت و حراست از اراضی دولتی یک وظیفه شرعی است

خبرگزاری میزان - ۸ آذر ۱۴۰۰
منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز