۱۷:۴۰ - راه‌های شناسایی اسکناس جعلی

17:40 - راه‌های شناسایی اسکناس جعلی
خبر خونه
خبر خونه - ۱۰ آبان ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا، علی کرامتی در همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک به ویژگی های امنیتی تولید کاغذ در کارخانه تکاب با اشاره به سه ویژگی امنیتی اسکناس گفت: مواردی که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است، شماری تنها با چشم مسلح امکان شناسایی دارند و برخی دیگر هم فقط با ماشین مخصوص امکان شناسایی دارند .

وی افزود: واترمارک و تصویر پرتره حضرت امام خمینی (ره) که در نور قابل رویت است، از بارزترین ویژگی‌های امنیتی است که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است.

کرامتی با اشاره به توانایی‌ بالای ایران در زمینه تولید کاغذ امنیتی گفت: واترمارک تصویری سه‌بعدی روی اسکناس است که تنها در کارخانه های تولید کاغذ امنیتی مانند تکاب قابل تولید است.

وی نخ امنیتی را دومین شاخصه ویژگی های امنیتی قابل مشاهده با چشم غیرمسلح دانست و گفت: شیوه قرار دادن نخ امنیتی به صورت پنهان یا پنجره ای مستلزم استفاده از سخت افزارهای خاصی است که دسترسی جاعلان به آن را غیر ممکن می کند. در حال حاضر، تغییراتی در نخ امنیتی به وجود آورده ایم و عرض آن را به ۱.۵ میلی متر رسانده ایم طوری که امکان خواندن مشخصات روی آن وجود دارد.

"وی افزود: واترمارک و تصویر پرتره حضرت امام خمینی (ره) که در نور قابل رویت است، از بارزترین ویژگی‌های امنیتی است که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است"

رییس کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی، ویژگی امنیتی الکتروتایپ در اسکناس های ۵۰ و ۱۰۰ هزار ریالی و ایران چک‌ها را ویژگی‌های دیگری دانست که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است.

کرامتی افزود: الیاف امنیتی ازجمله ویژگی های امنیتی قابل مشاهده است که در حین فرآیند تولید به کاغذ اضافه می شود.

وی در ادامه به تشریح ویژگی های امنیتی اسکناس ها که با چشم مسلح قابل دیدن است پرداخت و ادامه داد: الیاف امنیتی نامرئی در سطح یا درون کاغذ تنها پس از قرار دادن کاغذ در زیر اشعه UV امکان مشاهده دارد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، رییس کارخانه تکاب همچنین به ویژگی امنیتی تولید کاغذ چک اشاره و خاطرنشان کرد: ماده‌ای در تولید کاغذ چک بکار می رود که در مقابل مواد پاک کننده حساس است، لذا در صورتی که جاعل بخواهد در چک تحریف و دستکاری کند، این ماده رنگ کاغذ چک را تغییر می دهد.

وی یکی از مواردی که امکان جعل کاغذ را از جاعلان سلب می کند رنگ اسکناس عنوان کرد و گفت: رنگ‌های سبز و آبی و...

اسکناس، رنگهای معمولی نیستند و جاعلان اسکناس، امکان دستیابی به مختصات رنگ را ندارند چرا که این ویژگی در فرآیند تولید اسکناس تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: بیشتر مواد اولیه تولید کاغذ اسکناس و ایران چک در داخل تهیه می‌شود و در این زمینه ایران خودکفا است. کارخانه تکاب در زمینه تامین کاغذ امنیتی برای شناسنامه، گذرنامه و چک بانکی پیشگام بوده و شرایط تحریم نیز هیچ تاثیری بر توان تولید داخل کاغذ امنیتی در کشور ایجاد نکرده است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر خونه - ۱۰ آبان ۱۳۹۳
خبر خونه - ۱۰ آبان ۱۳۹۳