امضای "آقا کریم"پای قرارداد/عکس

امضای "آقا کریم"پای قرارداد/عکس
فردا
فردا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

کریم باقری که در زمان سرمربیگری دایی در پرسپولیس به عنوان دستیار او فعالیت می کرد با حضور در هیات فوتبال قراردادش را به عنوان دستیار جدید برانکو امضا کرد.

منابع خبر
امضای "آقا کریم"پای قرارداد جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
امضای "آقا کریم"پای قرارداد/عکس فردا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴