رنگ بندی هشدارهای هواشناسی از نظر رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی

خبرگزاری میزان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی با حضور در شبکه خبر در خصوص رنگ بندی هشدارهای هواشناسی صحبت کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰