تصاویر: نگهداری هزاران فسیل در حیاط خانه!

تصاویر: نگهداری هزاران فسیل در حیاط خانه!
شفاف
شفاف - ۷ تیر ۱۳۹۰

  سرانجام با پیگیری خبرگزاری مهر فسیلهای موزه تعطیل شده دیرینه شناسی کرمان به محقق کرمانی بازگردانده شد اما به دلیل کمبود مکان این فسیلهای منحصر به فرد در حیاط خانه اجاره ای انبار شده اند.   عکاس : حمید صادقی

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز