امیر تتلو به دادسرا فراخوانده شد

آفتاب - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

خبرگزاری هرانا ـ امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو با احضاریه شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه باید خود را به این نهاد معرفی کند. به گزارش خبرگزاری

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵