دست تکان دادن خرس قهوه‌ای برای تکه‌ای نان + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰یک خانواده آمریکایی برای تفریح به دامان طبیعت رفته بودند. آنها در میانه راه با یک خرس قهوه‌ای مواجه شدند. این خرس پس از دریافت یک تکه نان، برای اعضای خانواده دست تکان داد.

 

 

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی     باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰