تهران در وضعیت بنفش

تهران در وضعیت بنفش
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۲۶۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران بسیار ناسالم و در وضعیت بنفش است.

طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۷ قرار داشت و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده بود.

همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۴۱ روز هوای قابل قبول و ۱۱ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، ۲ روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.

بیشترین دمای هوای پایتخت امروز ۲۷ و کمترین دمای هوا ۱۹ درجه است.

بیشتر بخوانید:

تهران تعطیل شد

۲۳۳۲۳۳

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱