اعضای اوپک سقف تولید را رعایت می‌کنند

آفتاب - ۲۶ دی ۱۳۹۰

آفتاب: بازار نفت تا روز برگزاری اجلاس اخیر اوپک، بازار متعادلی بود و هم اکنون نیز پس از نشست اوپک این بازار در وضعیت تعادل قرار دارد و اکنون میان قیمت و عرضه نفت در بازارهای جهانی تعادل منطقی وجود دارد.

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی: وزیر نفت، وضعیت بازار جهانی نفت را متعادل ارزیابی و تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی، اعضای اوپک سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه نفت در روز را رعایت می کنند.

'رستم قاسمی' تصریح کرد: در نشست ۱۶۰ سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) با در نظر گرفتن افزایش تولید آتی لیبی و عراق، تولید نفت این سازمان با اجماع کامل در سقف ۳۰ میلیون بشکه در روز تثبیت شد که برخی آن را افزایش تولید تصور می کردند.

وی گفت: این در حالی است که محدود کردن تولید به ۳۰ میلیون بشکه در روز به معنای کاهش تولید و افزایش نیافتن آن بود.

وی افزود: بر اساس گزارش دبیر کل اوپک تا پیش از برگزاری اجلاس اخیر، تولید روزانه ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نیز گزارش شده بود و این رقم بدون در نظر گرفتن افزایش تولید نفت کشورهای لیبی و عراق بود.

"شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی: وزیر نفت، وضعیت بازار جهانی نفت را متعادل ارزیابی و تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی، اعضای اوپک سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه نفت در روز را رعایت می کنند"

قاسمی در باره پایبندی کشورهای عضو اوپک به نگه داشتن سقف تولید گفت: بر اساس آنچه به طور رسمی توافق شده اعضای اوپک باید سقف مورد نظر (۳۰ میلیون بشکه در روز) را حفظ کنند، و بر اساس گزارش هایی که داریم، این سقف رعایت می شود.

وی افزود: بازار نفت تا روز برگزاری اجلاس اخیر اوپک، بازار متعادلی بود و هم اکنون نیز پس از نشست اوپک این بازار در وضعیت تعادل قرار دارد و اکنون میان قیمت و عرضه نفت در بازارهای جهانی تعادل منطقی وجود دارد.

یکصد و شصتمین نشست وزیران نفت اوپک ۱۵ دسامبر برابر با ۲۳ آذر ماه گذشته در وین، پایتخت اتریش، برگزار شد و در این اجلاس اعضای اوپک با اجماع سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را تصویب کردند.

منابع خبر