آغاز رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس

آغاز رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
واحد مرکزی خبر
شفاف - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

 واحد مرکزی خبر: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که کلیات آن در جلسه ۲۰ اردیبهشت امسال تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون مشترک نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور پیشنهاددهندگان بررسی و با اصلاحاتی امروز در صحن علنی مطرح شده است. این طرح دوازده ماده دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی اعلام کرد این طرح با تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان، در زمان باقیمانده از عمر مجلس هشتم اجرا خواهد شد. نخستین بار ایده نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خرداد ۱۳۸۹ مطرح شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز