بخشنامه‌ای که نمی‌تواند تصمیم آقای رئیس را تغییر دهد! / بازگشایی دانشگاه‌ها فاجعه می‌آفریند

بخشنامه‌ای که نمی‌تواند تصمیم آقای رئیس را تغییر دهد! / بازگشایی دانشگاه‌ها فاجعه می‌آفریند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیش از ۴۰ روز از حضور مهمان ناخوانده‌ای که از کشور چین به ایران آمده می‌گذرد، در طول این مدت این بیماری که به کرونا معروف شد افراد زیادی را درگیر کرده است، از جوان تا پیر، زن و مرد و کودک و نوجوان، به کسی رحم نمی‌کند و حتی فقیر و غنی هم نمی‌شناسد به طوری که با ورودش به کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹